Osvrt na tržište za 18.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale i pregovarale na cenu od 250-260 din/kg+PDV. Iako su se pred kraj prosle nedelje forsirale jače cene u ponudama, zbog slabe operativnosti robe na terenu, kupci su ipak plaćali niži nivo cena u pregovorima.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponudjači su svoje oglase za suncokretovu sačmu oglašavali na cenu od 32 din/kg+PDV. Uovari su mogli da budi iz fabrika Novi Crnja, Sombora i Šida. U toku dana imali smo upit od strane kupaca, pa ćemo da vidimo sta konkretno od cena prolazi u pregovrima.

SOJINA SAČMA

Oglašena cena za sojinu sačmu sa utvarima u fabrici Sombor bili su na nivou cena od 61 din/kg+PDV. Iako i ostali ponudjači imaju lagere sojine sačme, nisu se jasno definisali oko ponude sa cenom.