Osvrt na tržište za 18.09.2023.- komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Na početku nedelje je cena sojine sačme korigovana na niže i kretala se u rasponu cena od 61,5 do 62 din/kg+PDV. Kao i do sada, ponuda je veća u odnosu na tražnju. Kupci nabavljaju samo minimalne količine sačme, da premoste trenutne potrebe. Ukupno je oglašeno oko 375 t sačme, fco Šid, Obrenovac, Bečej. 

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Najniža cena po kojoj je suncokretova sačma ponuđena bila je na 31 din/kg+PDV, a najviša cena je bila na 33 din/kg+PDV. Ponuđeno je 400 t sačme, fco Šid, Sombor, Veliko Gradište, Vršac i Zrenjanin. Tražnja je danas izostala, kupci se isključivo raspituju oko cene. 

M.K.