Osvrt na tržište za 18.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas je došlo do porasta cene domaće sojine sačme. Manja količina sojine sačme nudila se po jučerašnjim cenama od 44.5din/kg+PDV za sačmu u Bečeju i Šidu, dok je tokom dana bilo i ponuda za Bečej i Šid i po ceni do 46din/kg+PDV. Danas sa terena beležimo i realizaciju za sojinu sačmu Bečej po ceni od 44.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 21.7-22din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu danas nudila po ceni od 23.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija danas nije bilo.

STOKA

Danas se najčešće susrećemo sa trgovinom tovnih svinja farmskih po ceni od 147-150din/kg+PDV, dok je i ponuda bila u tom intervalu cena, a na terenu saznajemo da su se manje količine svinja po 10 komada na različitim paritetima trgovale i po višim cenama, Ood 155- 166.66din/kg+PDV. Tovne svinje iz otkupa su nuđene po ceni od 140din/kg+PDV.