Osvrt na tržište za 18.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu po ceni od 43,8-44,5 din/kg+PDV. Ponude sojine sačme beležimo u Obrenovcu po ceni od 43,8 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Bečeju i Šidu danas nudila po ceni od 44,5 din/kg+PDV. Takođe, i sojina sačma u Vrbasu danas u ponudi po ceni od 44,5 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu po ceni od 20-20,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 20,2-20,3 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Šidu danas nudila po ceni od 20,5 din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i trgovanje suncokretovom sačmom u Zrenjaninu po ceni od 20,3 din/kg+PDV.

STOKA

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 170-175 din/kg+PDV, tovljenici iz otkupa po cenama od 157,4-160 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po cenama 160-166,7 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 240-250 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama 245-260 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali i jagnjad za klanje, po cenama od 260-300 din/kg+PDV, krmače za klanje, po ceni od 135 din/kg+PDV i ovce za klanje, po cenama od 125-130 din/kg+PDV. 

Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 202-216,7 din/kg+PDV.