Osvrt na tržište za 19.01.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje za farme su 125-130 din/kg+PDV. Jagnjad su se oglašavala na cenu od 250 din/kg+PDV, ovce za klanje 120 din/klg+PDV.

SOJINA SAČMA

I danas kao i prethodnih dana beležimo dalji rast cene sojine sačme usled svakodnevnog porasta cene sojinog zrna. Kako saznajemo od saradnika, ponuda sojine sačme danas je mahom po ceni od 65 din/kg+PDV. Ponuda operativnih količina sojine sačme za danas je mala i sa tendencijom porasta cene možda i do kraja današnjeg dana. Ponude operativnih količina danas beležimo u Velikom Gradištu, Obrenovcu kao i u Bečeju.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Porast cene suncokretove sačme kao i mala ponuda operativnih količina obeležio je današnji dan. Suncokretova sačma u ponudi danas se oglašavala sa cenom 35 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina beležimo u Novoj Crnji, Velikom Gradištu kao i u Zrenjaninu.