Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.7-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Danas smo na terenu imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.2 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5-23 din/kg+PDV, suncokretova sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4 din/kg+PDV. suncokretova sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 22.3 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi u protekloj nedelji zabeležen je porast cene suncokretove sačme tako da se naši izvoznici nadaju novim količinama u izvozu kao i povećanju cene na domaćem tržištu.

STOKA

Danas veoma mirno na domaćem tržištu stoke, došlo je do aktivnije tražnje za tovnim svinjama svih kategorija i prasadi. Ponude ovih kategorija su malo utihnule, jer tovljači očekuju porast cena, te se danas izdvaja ponuda prasadi farmske do nivoa cene od 270 din/kg+PDV.