Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Cene kukuruza, SRPS, u ponudi za današnji dan su u rasponu cena od 15.8-16.4 din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje po cenama od 15.8-15.9 din/kg+PDV. Pad cene uslovljen je padom cene kukuruza na FOB-u, ali i potreba za nabavkom repro-materijala za predstojeću setvu, gde su proizvođači u poziciji da prodaju svoju robu da bi nabavili sve što im je potrebno za setvu.

PŠENICA

I drugog radnog dana nije prijavljeno trgovanje merkantilnom pšenicom. Cene u ponudi bez većih promena u odnosu na jučerašnji dan, ali ipak bez trgovanja.

JEČAM 

Posle dužeg vremena smo registrovali ponudu ječma, ali su cene bile u skladu sa nestašicom ove robe. Tako smo beležili trgovanje džakiranim ječmom, 13t, po ceni od 22.5 din/kg+PDV, dok su se veće količine ječma u rinfuzi nudile po ceni od 23.5-23.6 din/kg+PDV.

SOJA ZRNO 

Danas smo imali i pojačanu tražnju za sojom, pri čemu je u pitanju krajnji kupac, odnosno farma. Ponude su se kretale od 39.2-39.5 din/kg+PDV, a trgovanja nije bilo, odnosno, pregovori oko cene i dalje traju.