Osvrt na tržište za 19.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas se nudila sojina sačma iz uljare u Obrenovcu sa 44% proteina, po ceni od 43 din/kg+PDV.  U uljari u Somboru smo imali ponudu sojine sačme po ceni od 42,8 din/kg+PDV. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas nisu beležene promene cena kod suncokretove sačme. Suncokretova sačma iz uljare u Somboru se nudila po ceni od 21,9 din/kg+PDV. Primetno je manje interesovanje, koje je verovatno uslovljeno vanrednim stanjem. 

STOKA 

Bikovi Holštajn su se danas nudili po ceni od 180 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 223,8 din/kg+PDV.

Prasad sa farmi se i dalje nude po ekstremno visokim cenama, pa smo imali ponudu ove kategorije prasadi po ceni od 440 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 340 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 278 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 158 din/kg+PDV, a sa mini farmi po ceni od 165 din/kg+PDV.