Osvrt na tržište za 19.06.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Danas kukuruz pratimo samo kroz cene u ponudi. Ponuđene cene su u rasponu od 15,8-16,3 din/kg+PDV. Prijavljenog trgovanja nije bilo. Utovari na barže su i dalje aktuelni, a cena na CPT luka je od 16,3-16,5 din/kg+PDV.

PŠENICA

Ponuda merkantilne pšenice rod 2018 je sve manja, kako se bližimo žetvi nove. Cene u ponudi danas su se kretale u rasponu od 23,6-23,7din/kg+PDV.

JEČAM

Tokom današnjeg dana interesovanje za cenu ječma rod 2019 se i dalje nastavilo. Kako saznajemo na terenu neki otkupljivači su danas izašli sa cenom od 16,2 din/kg+PDV prema poljoprivrednim proizvođačima. Ponuđači su danas nudili ječam, ali bez cene, pa samim tim danas nismo beležili trgovanje ječmom. 

SOJA ZRNO

Ponuđači su danas takođe izašli sa ponudom soje u rasponu od 37,3-37,5 din/kg+PDV, ni tokom današnjeg dana nismo beležili trgovanje ovom uljaricom.