Osvrt na tržište za 19.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Potpuno zatišje kada je sojina sačma u pitanju. Kupci čekaju dalji pad cene, a prodavci žele smanjenom ponudom da održe bar ovaj cenovni nivo. 

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Preko sistema informacija u poljoprivredi Info Tim Logistika beležili smo realizaciju suncokretove sačme iz uljare u Šidu, u količini od 20t, po ceni od 24.5din/kg+PDV. Operativnost robe je slaba, ali prodavci tvrde da će biti dovoljno sačme do novog roda suncokreta. 

STOKA

Prema informacijama sa terena cene se prilično razlikuju po paritetima, pa su nam tako prijavljivali 155din/kg+PDV za mini farmu za Severnu Bačku, dok nam za Srem za istu kategoriju svinja prijavljuju 160din/kg+PDV. Klanice i mesare nisu bitnije menjale cene, pa tako klanice iz Srema plaćaju 145-150din/kg+PDV za famske tovljenike, dok klanica iz Podunavskog okruga plaća 160din/kg sa PDV-om.