Osvrt na tržište za 19.07.2018. - subvencije i regulative

Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je više konkursa, a najaktuelniji su:

-  KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI

- Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata i nabavku opreme u 2018. godini

- KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI