Osvrt na tržište za 19.07.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ: 

Posle velikog pada cene kukuruza tokom ove nedelje, većeg trgovanja ovom robom i dalje nema. Najniže cene u ponudi su se zaustavile na 16din/kg+PDV. Ni ovako povoljne cene kukuruza ne dovode do većeg trgovanja ili interesovanja za ovom robom.

PŠENICA:

Uobičajena potražnja za pšenicom novog roda. Većih promena cena nema a beležili smo trgovanje u rasponu cena 16.2-16.5din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. Osim toga postoji zainteresovanost i za stočnom pšenicom.


ULJANA REPICA:

Pri današnjem osvrtu na zbivanja sa uljanom repicom, primetnija je aktivna tražnja i upiti za ovom robom, pri čemu smo zabeležili i realizaciju  po ceni od 37.3din/kg+PDV, za kolićinu od 60t, u južnobačkom okrugu.

JEČAM: 

Današnji odnos ponude i tražnje stočnog ječma na domaćem tržištu, prilično neuravnotežen, jer je dominirala ponuda u rasponu cena od 15.5-15.8din/kg+PDV. Danas je rezultiralo pregovaranje o trgovanju na nivo cene od 15.8din/kg+PDV, pri čemu ističemo blizinu kupca i prodavca.

SOJA ZRNO: 

Ponuđene cene soje zrna na današnji dan u rasponu 37.7-40din/kg+PDV.  Istrgovano je jedno vozilo na 37.7din/kg+PDV.  I dalje veće interesovanje od strane ponuđača.