Osvrt na tržište za 19.07.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za tovne svinje sa farme su 150 din/kg+PDv, tovljenici sa mini farme 145-148 din/kg+PDV. Za ovu nedelju najavljuje se jači nivo cena u pregovaranjima.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije prisutnija ponuda sojine sačme od tražnje. Operativni pariteti  bili su Obrenovac 42% proteina u nivou od 76din/kg+PDV, 44% proteina 78dinkg+PDV, Zrenjanin u rasponu od 76-77din/kg+PDV, sve manje količine u ponudi su prisutne na terenu. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dan za nama veoma pasivan  u zbivanjima sa suncokretovom sačmom, ponuda se kretala od 39.8-40din/kg+PDV, paritet Zrenjanin je aktivan sa malim količinama u ponudi, a usled nedostatka kupaca dogovori i pregovori se vode na 39.5din/kg+PDV, a i niže.