Osvrt na tržište za 19.07.2021.-subvencije i regulative

-Obaveštenje u vezi sa Konkursom za za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP vojvodine u 2021. godini