Osvrt na tržište za 19.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za bikove holštajn za danas su bile do 330 din/kg+PDV, bikovi simentalci su bili na cenu od 345-350 din/kg+PDV. Slaba je operativnost robe na terenu. A i slabo interesovanje od strane kupaca za nabavkom.

SUNCOKRETOVA SAČMA
Po rečima ponudjača, ima operativne robe na terenu. Oglašene cena su do 32 din/kg+PDV. Utovari mogu da se rade iz fabrika Sombor, Šid, Nova CRnja i Zrenjanin.

SOJINA SAČMA

Koliko smo mogli da upratimo, slaba operativnost robe na terenu i trend rasta cene sojinog zrna ustalasalo je i tržište sojine sačme. Na konkretan upit kupca za nabavkom 50t sojine sačme, ponudjači su ostali u neznanju na koju cenu da ponude svoju robu.