Osvrt na tržište za 19.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stočarstvo

STOKA

Olgašene cene za tovljenike sa farme su 165 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farme su se oglašavali na cenu od 155-165 din/kg+PDV. Tovljenici iz otkupa su se oglašavali na cenu od 160 din/kg+PDV. U odnosu na prethodnu nedelju, zahdržava se trend istih cena u ponudi i pregovorima.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu operativna ponuda sojine sačme aktivnija od tražnje za njom, nivoi oglašenih vrednosti kreću se od 83.5-84din/kg+PDV, pariteti  Šida, Obrenovca i Zrenjanina, a dogovori za manje količine ostvarivani su u Zrenjaninu u nivou od 83.4-83.5din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuda oglašenih vrednosti suncokretove sačme na domaćem tržištu Srbije danas kreće se u rasponu od 33.4-34din/kg+PDV, operativni pariteti bili su u Zrenjaninu, Šidu, Novoj Crnji, Somboru, ponuda je dominantnija u odnosu na upite i tražnju. Manje količine su dogovarane u nivou od 33.2-33.5din/kg+PDV, u Zrenjaninu i Somboru.