Osvrt na tržište za 20.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na tržištu manja ponuda sojine sačme u odnosu na prethodni period. Od operativne sačme imali smo ponudu za saćmu iz prerade u Obrenovcu bez izražene cene, sačma iz prerade u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,7-41,8 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Somboru i danas nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Za sutra imamo najavljene i prve operativne količine sojine sačme iz prerade u Zrenjaninu. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas beležimo ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 24,7 din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,8 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 24,5-24,6 din/kg+PDV.

STOKA

Danas na domaćem tržištu aktivnija  ponuda od tražnje za sve kategorije stoke. Ponuda bikova Simental danas se kretala po ceni od 236,58 din/kg+PDV, bikovi Holštajn nudili su se po 215 din/kg+PDV,  jagnjad su nuđena po ceni od 259-296 din/kg+PDV, ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV, dok je ponuda svinja farmskih bila od 150-155 din/kg+PDV, a svinje mini farma se nude po ceni od 145 din/kg+PDV, uz saznanja na terenu da se tovne svinje od strane prerađivaća plaćaju i manje, na odloženo, smanjena je tražnja.