Osvrt na tržište za 20.07.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Po rečima otkupljivača cena po kojoj su se dogovarali utovari za ovu nedelju je 155 din/kg+PDV za farmsku robu. Postoji interesovanje za farmsku prasad za nabavku za dalji tov. Treba ispratiti trend kretanja cena i opertivnost robe za ovu nedelju.

SOJINA SAČMA

Za danas smo imali interesovanja od strane naših saradnika za ovom komponentom. Koliko možemo da primetimo slaba operativnost robe na terenu, rast cene sirovine sve je to uslovilo da se oglašivači povuku iz ponude. Za danas beležimo cenu 44 din/kg+PDV za sojinu sačmu u Obrenovcu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I kod suncokretove sačme nije zabeleženo konkretnih ponuda sa cenom. Slabo interesovanje, slaba opretivnost robe kod oglašivača.