Osvrt na tržište za 20.07.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Olgašene cene za tovljenike sa farme 150-160 din/kg+PDV, oglašene cene za tovljenike sa mini farme 135-155 din/kg+PDV. Oglašene cene za svinje iz otkupa po ceni od 125 din/kg+PDV. Koliko možemo da upratimo trend je rasta cene i povećane tražnje od strane kupaca.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije ponuđene vrednosti sojine sačme su imale trend pada te su se kretale u nivou od 74-76din/kg+PDV, operativni pariteti Obrenovac i Zrenjanin. Tražnja je zastala, a osnovna sirovina soja je takođe u padu sa ponuđenim vrednostima.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuda suncokretove sačme danas se na domaćem tržištu kretala od 39.8-40.00din/kg+PDV, Zrenjanin, tražnja je izostala te su ponuđači spremni da koriguju na dole i dogovaraju oko nivoa trgovanja.