Osvrt na tržište za 20.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Prasad farmska se oglašavala na cenu od 330 din/kg+PDV, prasad mini famra na 300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 277.78 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika, čini se da cena ni interesovanje nisu u skladu sa desavanjima oko tovljenika.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Iako je postojalo interesovanje za suncokretovom sačmom, kupci su se teško odlučivali oko pregovora. Nadaju se daljem padu cena, jer su lageri i dalje veliki sa robom. Oglašene cene za sve sačme danas su bile na nivou cena od 32 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Zbog rasta cene sojinog zrna na terenu još uvek nije definisana cena u ponudi za sojinu sačmu. Ponuda ima, ali bez naznačenih cena.