Osvrt na tržište za 20.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas beležimo ponude za domaću sojinu sačmu u Obrenovcu koja se nudila po ceni od 40,5 din/kg+PDV. Od uvoznih sojinih sačmi danas beležimo ponudu za sačmu bimal po ceni od 40,3 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude za suncokretovu sačmu domaću rinfuz u Zrenjaninu i u Novoj Crnji. Od uvoznih sačmi danas beležimo ponude za bugarsku sačmu. Cene u ponudi za danas nisu izdefinisane. Konkretnijih upita za ovom komponentom za sada nema. Cena suncokretove sačme usled slabije potražnje i dalje je u padu kako saznajemo od saradnika.

STOKA 

Tovljenicima se formirala cena za ovu nedelju i primećujemo da su cene na nivou prošlonedeljnih. Tako su se tvoljenici sa farmi nudili po ceni od 180 din/kh+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 165 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 152,78 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 180 din/kg+PDV, kao i krave za klanje po ceni od 130 din/kg+PDV.