Osvrt na tržište za 20.08.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašivači su ostavljali ponude za farmsku robu po ceni od 150 din/kg+PDV, svinje za mini farmu 137 din/kg+PDV. Prasad mini farma su se oglašavala po ceni od 250 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Oglašena cena za sojinu sačmu u Zrenjaninu je 46,5 din/kg+PDV, Bečej je 46,5 din/kg+PDV. Mala je operatina količina na terenu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

U toku dana možemo da primetimo veću zainteresovanost za opertivnim količinama suncokretove sačme. Ono što smo saznali od naših saradnika očekuje se neka operativna količina za sledeću nedelju za suncokretovu sačmu Bimal 33%. Oglašena cena za ovu sačmu je 33,5 din/kg+PDV.