Osvrt na tržište za 20.10.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Bikovi holštajn su se oglašavali na cenu od 240-250 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su se oglašavali na cenu od 273 din/kg+PDV. I dalje beležimo slabu operativnost robe na terenu. Oglašivači pokušavaju sa jačim cenama u ponudi.

SOJINA SAČMA

Dan za nama prikazuje stabilan nivo oglašenih nivoa ponude sojine sačme na domaćem tržištu, u intervalu od 83.5-84din/kg+PDV. Operativni pariteti su Zrenjanin, Obrenovac i Veliko Gradište. Prometovanje i dogovori danas su se odvijali u Obrenovcu i Zrenjaninu u intervalu od 83-83.2din/kg+pdv, kako saznajemo od saradnika.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Na domaćem tržištu danas dominira ponuda suncokretove sačme , nivoi oglašenih vrednosti se kreću od 33.5-34din/kg+PDV, u Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Vrbasu i Novoj Crnji. Pregovarano je za manje količine u nivou od 33.2din/kg+PDV.