Osvrt na tržište za 20.10.2022.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Danas na  domaćem tržištu  veoma slaba operativna ponuda sojine sačme , cena ponude je  na 81din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, najavljena je veća operativnost nove prerade,  i 83din/kg+PDV za 46% proteina, oglašena je operativna ponuda na paritetima Šid,Vrbas, Bečej .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas  ponuđene  vrednosti suncokretove sačme su na nivou oglašenih ponuđenih vrednosti  od  34-35din/kg+PDV, operativni pariteti su   Šid, Zrenjanin, Vrbas,  Veliko Gradište, tražnje su aktivne za manje količine u Zrenjaninu , dogovori se danas postižu i ispod nivoa najniže ponuđene cene.