Osvrt na tržište za 20.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 43,8-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i Velikom Gradištu i dalje u ponudi po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na ternu moguće je da će u narednom periodu cena sojine sačme u ponudi biti malo viša zbog porasta cene sojinog zrna.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu po nešto višim cenama u odnosu na prethodni period. Suncokretova sačma u Somboru danas se nudila po ceni od 20,3 din/kg+PDV. U Vrbasu se sačma nudila po ceni od 19,9 -20,2 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu danas nudila po ceni od 19,9-20,5 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme trenutno je u porastu. Danas nismo beležili trgovanja ovom komponentom.

STOKA

Cena tovljenika sa farmi blago varira, pa su se danas nudili po 173 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 163-165 din/kg+PDV. Prasad sa darmi su se nudila po cenama od 300-330 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 270 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 227-230 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali jagnjad, po cenama od 260-270 din/kg+PDV, ovce za klanje, po cenama od 118-125 din/kg+PDV i krmače za klanje, po ceni od 130 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 190-195 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 220 din/kg+PDV.