Osvrt na tržište za 20.12.2021.-žitarice i uljarice

KUKURUZ

Generalno gledano, ponuda merkantilnog kukuruza je manja u odnosu na kraj prošle nedelje ali, s obzrom da je prvi radni dan u nedelji pravu sliku tržišta ćemo videti u narednim danima. Potražnja je takođe skromna, a cene po kojima je nuđen kukuruz srps kvaliteta, su se kretale od 25-25,5 din/kg+PDV. Danas je bilo više potražnji za kukuruzom do 16% vlage.

PŠENICA

Merkantilna pšenica je na tržištu ponuđena na više pariteta, a raspon cena u ponudi je širok, tako da se na terenu mogla naći u rasponu cena od 30,5-31 din/kg+PDV, a kako saznajemo, cena koja je mogla danas proći u pregovorima se kretala od 30,7-30,8 din/kg+PDV.

SOJA ZRNO

Pad cene soje u prethodnom periodu se odrazio i na ponudu ove merkantile. Dosta ponuđača odustaje od ponude ili oglašava ponude bez konkretne cene, kako bi ostavili prostora za pregovore. Danas je soja zrno ponuđena na tržištu po ceni od 72,5 din/kg+PDV.