Osvrt na tržište za 20.12.2023.- mineralno đubrivo

Kad su azotna đubriva u pitanju, urea prilovana je ponuđena u rasponu cena od 410 do 425 e/t+PDV u zavisnosti od pakovanja. Urea granulisana BB ponuđena je na cenu od 440 e/t+PDV. An Rusija je ponuđen po ceni od 300 do 330 e/t+PDV, dok se An Mađarski nudio po ceni od 320 do 325 e/t+PDV. Ovih dana imamo povećano interesovanje oko nabavke azotnih đubriva, ali se još uvek nabavke završavaju samo na raspitivanju i malom obimu trgovanja.

G.J.