Osvrt na tržište za 21.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 43,5 din/kg+PDV i sojinu sačmu u Velikom Gradištu koje danas beleži ponudu po ceni od 43,8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju i Šidu i dalje je u ponudi bez naznačenih cena i uslova. Kako saznajemo na terenu sojinom sačmom  za danas trgovalo se po ceni od 43,5-43,8 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo mali porast cene suncokretove sačme u ponudi, tako da za danas ponude u Somboru, Velikom Gradištu i u Zrenjaninu beležimo po ceni od 22din/kg+PDV. Sačma u Šidu nudila se po ceni od 21,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Vrbasu danas nudila po ceni od 21 din/kg+PDV.

STOKA 

Obzirom da se pune tovilišta, kako bi svinje bile spremne sa april i maj, cena prasadi sa farmi je danas bila 380 din/kg+PDV. 

Tovljenici sa farmi se i danas nude po cenama kao i prošle nedelje, 165-170 din/kg+PDV. Slična je situacija i u ostalim kategorijama tovljenika, pa su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 153-155 din/kg+PDV, a sa mini farmi po ceni od 157,5 din/kg+PDV.