Osvrt na tržište za 21.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi, danas smo  imali ponudu za sojinu sačmu Sombor po ceni od 44.5din/kg+PDV. Cena za sojinu sačmu i dalje je u padu kao i predhodnih dana, pa nema realizacija.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas smo imali ponude za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 24.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija u toku današnjeg dana nije bilo. Očekivane promene zvanične cene nije bilo.

STOKA

Na tržištu stoke, danas najaktuelnije ponude jagnjadi i ovaca. Cena jagnjadi u ponudi se kreće u rasponu od 272.73-277.78din/kg+PDV. Cena ovaca za klanje 120-129.63din/kg+PDV. Prasad se kreću u rasponu cena od 220-320din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta i pariteta na kojem su nude.