Osvrt na tržište za 21.07.2020.-voće i povrće

Za danas su se oglašivači oglašavali za ponudama belog krompira 10/1 bez naznačene cene u ponudi. I dalje je problematika velike količine ponuđenog crnog luka. Ponuđači pokušavaju sa 17 din/kg+PDV, mada kupci ne prihvataju ovu cenu. Kad je u pitanju voće, imali smo ponudu lubenice na cenu od 23 din/kg+PDV.