Osvrt na tržište za 21.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude domaće sojine sačme po ceni od 40,5 din/kg+PDV. Ponude sojine sačme beležimo u Obrenovcu i u Velikom Gradištu. Od uvoznih sojinih sačmi danas beležimo ponudu i trgovanje sojinom sačmom Bimal po ceni od 40,3 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Male količine domaće suncokretove sačme iz prošlogodišnje prerade, uglavnom se nude bez izraženih cena u ponudi, bez obzira na male količine u ponudi, cena suncokretove sačme kao i upiti oko nabavke i dalje su nepromenjeni. Danas od domaćih sačmi beležimo ponudu suncokretove sačme u Novoj Crnji, od uvoznih sačmi beležimo za budgarsku suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu suncokretova sačma sačma se dana nudila po ceni od 23-24 din/kg+PDV.

STOKA 

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 165-178 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 160 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 215 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 225 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 180 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 240,37 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad po ceni od 250 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 130 din/kg+PDV i ovce, po ceni od 118 din/kg+PDV.