Osvrt na tržište za 21.10.2021.-žitarice i uljarice

KUKURUZ

Merkantilni kukuruz do 14% vlage je ponuđen na tržištu po ceni od 27 din/kg+PDV, dok je kukuruz do 16% vlage nuđen u rasponu cena 26.5-26.8 din/kg+PDV. Ratari žure da skinu što više kukuruza pre najavljenih kiša pa je i priliv robe manji a, što se kvaliteta tiče ima komentara da je dosta lošijeg kvaliteta od onog skinutog pre kišnog perioda.

PŠENICA

Na tržištu merkantilne pšenice nema promena u odnosu na prethodne dane, cena pšenice u ponudi se i dalje kreće od 30-31 din/kg+PDV, a kupci imaju problem, pored cene, i manjak operativne robe na tržištu.

SOJA ZRNO

I za danas oglašene cene za soju zrno su na nivou cena 80 din/kg+PDV. Mada izraženija je bila ponuda i želja ponuđača da nešto oglaše i pregovaraju za soju. Kupci su, čini nam se ostali po strani.