Osvrt na tržište za 21.12.2022.-žitarice i uljarice

KUKURUZ

Odnos ponude i tražnje i danas se ne menja na tržištu kukuruza, slaba tražnja i niže cene koje su kupci spremni da plate dovode do slabog trgovanja a ponuđači uglavnom nude svoju robu bez naznačene cene da bi ostavili prostor za dogovor sa kupcima. Blizina praznika i slaba aktivnost izvoznika ne ukazuje na poboljšanje situacije na tržištu. Cena koju ponuđači očekuju da postignu za veštački suv kukuruz je 31 din/kg + PDV, do kraja dana nismo imali potvrdu dogovora na ovu cenu.

PŠENICA

Cena u ponudi za pšenicu pr. 11.5 % se i danas kretala do 33 din/kg + PDV, bez prijavljenog trgovanja. Kupci su uglavnom pasivni, potražnja je sporadična. Cena pšenice sa većim sadržajem proteina se kretala u rasponu od 33.50 do 34.50 din/kg + PDV.
 

SOJA ZRNO

Na tržištu soje zrna bez bitnijih promena. Ponuđači i dalje forsiraju jače nivoe cena u oglasima. Tako smo imali oglašene cene u rasponu 65 do 70 din/kg+PDV. Kupci ako bi i pravili neke planove za nabavke, ne bi pratili ove nivoe cena koje su u ponudi.