Osvrt na tržište za 21.12.2023.- stoka i meso

STOKA

Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od290 do 300 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. . Prasad sa farme su ponuđena po ceni od 600 din/kg+PDV. Prasad sa mini farme ponuđena su i trgovana po ceni od 510 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme i mini farme ponuđene su po ceni od  270 din/kg+PDV. Farmske svinje tokov ove nedelje tovarile su se na cenu od 270 din/kg+PDV. 

G.J.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 700 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 490 do 555din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 380 do 433 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 640 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 510 do 574 din/kg+PDV. Cene svinjskog mesa nije korigovana, jer se i cena tovljenika sa farme nije menjala u odnosu na predhodnu nedelju.

G.J.