Osvrt na tržište za 22.01.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu u Bečeju i u Šidu po ceni od 44,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i danas beleži ponudu po ceni od 43,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Velikom Gradištu pozicionira na cenu od 44 din/kg+PDV sa tendencijom porasta cene.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo promenu zvanične cene suncokretove sačme u Velikom Gradištu, cena od 22.01. je 23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu danas se nudila po ceni od 21,5-22 din/kg+PDV, dok se sačma u Vrbasu i danas nudi po ceni od 21din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja po ovim cenama za sada nismo imali, kupci čekaju stabilizaciju cene suncokretove sačme i odlažu nabavke.

STOKA 

Bikovi Holštajn su se danas nudili po ceni od 180 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 218,35 din/kg+PDV. 

Jagnjadima je cena malo pala, pa su se nudila po cenama od 270-300 din/kg+PDV, a ovce za klanje po ceni od 120,37 din/kg+PDV. 

Prasad sa farmi su se danas nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 278-296,3 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 241 din/kg+PDV. Tovljenici iz otkupa su se danas nudili po ceni od 155 din/kg+PDV.