Osvrt na tržište za 22.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Bikovi simentalci su se oglašavali na cenu od 240 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se oglašavala na cenu od 280 din/kg+PDV, tovljenici sa fame na cenu od 137-150 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Nedelju beležimo bez bitnijih promena kada su cene i ponude sojine sačme u pitanju. Sojina sačma oglašavala se u rasponu oglašenih cena od 64,3-64,5 din/kg+PDV. U Bečeju, Šidu, Vrbasu i Zrenjaninu sojina sačma oglašavala se po ceni od 64,5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Somboru danas nudila po ceni od 64,3 din/kg+PDV. Danas ne beležimo dogovore za ovu komponentu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Problem prodaje suncokretove sačme nastavlja se i u ovoj nedelji. Povećana ponuda suncokretove sačme i mala potražnja prisutni su i u ovoj nedelji. Suncokretova sačma oglašavala se po ponuđenoj ceni od 34,2-34,5 din/kg+PDV. U Novoj Crnji, Šidu kao i u Velikom Gradištu suncokretova sačma oglšavala se po ponuđenoj ceni od 34,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu oglašavala po ponuđenoj ceni od 34,2-34,5 din/kg+PDV.