Osvrt na tržište za 22.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas mala ponuda sojine sačme, od operativnih količina imali smo ponudu za sojinu sačmu u Obrenovcu po cenama od 42-46 din/kg+PDV u zavisnosti od procenta proteina. Interesovanje za ovom komponentom malo je bez obzira na praznike koji traju i očekuju nas u naredne dve nedelje.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji i u Vrbasu po ceni od 25 din/kg+PDV. Danas smo imali malu ponudu suncokretove sačme, ponuđači se nisu javljali ili nisu bili odlučni kada je ponuda, odnosno operativnost robe i cena u pitanju.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn, po ceni od 182 din/kg+PDV, dok su se bikovi simentalske rase nudili po ceni od 209 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po cenama od 278-280 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 270 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farme su se nudili po ceni 170 din/kg+PDV, sa mini farmi 165 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 155-160 din/kg+PDV