Osvrt na tržište za 22.04.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas bez promena kada je u pitanju ponuda sojine sačme. I današnji dan obeležila je ponuda sojine sačme po zvaničnim cenama, tako da i danas beležimo ponudu sojine sačme u Bečeju, Šidu kao i u Obrenovcu po ceni od 46 din/kg+PDV. Prijavljenih interesovanja za navavku kao ni trgovanja po ovim cenama još  uvek nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA  

Danas bez promena kada su u pitanju ponude za suncokretovu sačmu. I danas u ponudi imali smo suncokretovu sačmu u Zrenjaninu i to po ceni od 23 din/kg+PDV. 

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali ovce za klanje i jagnjad. Ovce za klanje su se nudile po ceni od 115 din/kg+PDV, a jagnjad po ceni od 260 din/kg+PDV. 

Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 315 din/kg+PDV, a tovne svinje sa farmi po ceni od 172 din/kg+PDV.