Osvrt na tržište za 22.04.2020. -subvencije i regulative

- Republičke robne rezerve su objavile spisak farmera koji su dobili kukuruz u razmenu

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO