Osvrt na tržište za 22.06.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Cena sojine sačme na početku ove nedelje zadržava trend oglašenih cena po uzoru na prethodnu nedelju. Sojina sačma u Obrenovcu i danas se oglašavala po ceni od 43,8 din/kg+PDV, dok se u Bečeju sačma nudila po ceni od 44 din/kg+PDV. U somboru se sojina sačma nudila bez naznačenih cena u ponudi.

 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu u rasponu cena od 27,2-27,8 din/kg+PDV. U ponudi smo imali domaću suncokretovu sačmu u Novoj Crnji koja se oglašavala sa cenom od 27,8 din/kg+PDV, dok se uvozna suncokretova sačma Bimal danas nudila po ceni od 27,2 din/kg+PDV.

STOKA 

Za danas oglašivači su preko našeg informacionog sistema davali bikove simentalce po ceni od 220 din/kg+PDV, ovce po ceni od 115 din/kg+PDV, jagnjad po ceniod 260 din/kg+PDV, prasad farma po ceni od 320 din/kf+PDV, za prasad mini farma 250 din/kg+PDV. Dok su za tovljenike davali oglase po ceni od 170 din/kg+PDV. Po rečima otkupljivača cena po kojoj bi oni pregovarali je 165-168 din/kg+PDV.