Osvrt na tržište za 22.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Za prasad svih kategorija je slabije interesovanje u poslednje vreme, tako da se i pregovori prave na niže cene. Pa za prasad sa farme oglašivači daju oglas na cenu od 350 din/kg+PDV, prasad za mini farmu na cenu od 300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa na cenu od 270 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA
Slabo interesovanje od strane kupaca za nabavkom ove komponente. Oglasi u ponudi sa utovarom iz više fabrika uglavnom su se nudili bez naznačene cene .

SOJINA SAČMA

Nepromenjeno stanje u oglašenim cenama za ovu komponentu u rasponu cena 67-68 din/kg+PDV sa utovarom iz više fabrika. Nismo beležili pregovore za ovu komponentu.