Osvrt na tržište za 22.07.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene i dogovorene cene za tovne svinje sa farme su u rasponu cena 155-160 din/kg+PDV. Po rečima klaničara i otkupljivača i za sledeću nedelju najavljuje se tražnja za ovom kategorijom stoke. Oko cene sta će biti spremni da plate, odlučiće se sutra.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu veoma pasivno u trgovanju sa sojinom sačmom, operativna ponuda se kretala u rasponu od 74din/kg+PDV za Obrenovac 42% proteina, do 76.5din/kg+PDV za Zrenjanin i Veliko Gradište.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma se danas nudila na domaćem tržištu  u rasponu od 39.5din/kg+PDV do 40din/kg+PDV, operativni pariteti sa malim količinama bili su Šid, Zrenjanin i Veliko Gradište.