Osvrt na tržište za 22.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas od domaćih sačmi u ponudi beležimo sojinu sačmu u Obrenovcu i sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 40,5 din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi danas beležimo ponudu u Bečeju za sojinu sačmu Bimal ali sa mogućnošću utovara od 27.08. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas u ponudi beležimo suncokretovu sačmu domaću rinfuz u Novoj Crnji po ceni od 23 din/kg+PDV. Takođe, u ponudi beležimo i uvoznu suncokretovu sačmu Bimal bez izražene cene dok se bugarska sačma sa procetom proteina od 36% dana snudila po ceni od 23-23,3 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali.

STOKA

Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 260 din/kg+PDV. Bikovi Simentalci su se nudili po ceni od 225 din/kg+PDV, a bikovi Holštajn po ceni od 190 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i krave za klanje po ceni od 130 din/kg+PDV.