Osvrt na tržište za 22.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za tovljenike sa mini farme bila je na 260 din/kg+PDV. To je i bio predmet pregovora. Pokušaj klaničara da obore cenu u odnosu na prethodni period.
 

SOJINA SAČMA

Dan za nama prikazuje manju operativnost ponude  sojine sačme , operativna oglašena ponuda za sačmu 44% proteina kreće se u intervalu od 80-81din/kg+PDV, na paritetima-Veliko Gradište, Zrenjanin, Šid, Obrenovac.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, oglašene cene imaju trend rasta, ponuđene vrednosti suncokretove sačme se kreću  u intervalu od 33-35din/kg+PDV  ,operativni pariteti su  Šid, Sombor,  Veliko Gradište.