Osvrt na tržište za 22.09.2022.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA

Dan za nama na domaćem tržištu pasivniji u ponudama i tražnjama sojine sačme , aktivna operativna ponuda zastupljena je u Šidu ,Obrenovcu, Velikom Gradištu u nivou cene od 81din/kg+pdv, kupci se interesuju za manje količine ove komponente, isčekuje se nova prerada u Zrenjaninu, Vrbasu, Bečeju.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu  ponuda suncokretove sačme je manja u obimu i raznovrsnosti, ali je prisutnija u odnosu na tražnju, ponuđene vrednosti  se kreću  u intervalu od 33.5-35din/kg+PDV, operativni pariteti su  Šid,  Veliko Gradište, saznanja od kupaca su da se dogovara za ovu komponentu i ispod najnižeg nivoa oglašenih ponuda.