Osvrt na tržište za 22.09.2022.-žitarice i uljarice

KUKURUZ
Povećana je zainteresovanost od strane kupaca i prodavaca za kukuruz u toku današnjeg dana. Oglašavan je i stari i novi rod kukuruza, a trgovanja su zabeležena isključivo za novi rod, do 16% vlage po ceni od 33 din/kg + PDV, dok su za kukuruz do 14.5% vlage pregovori vođeni i na cenu od 34 din/kg + PDV, što je svakako veći nivo cena u odnosu na prethodne dane. Džakirani kukuruz rod 2021 je imao oglašenu cenu od 35 din/kg + PDV, što je ujedno i cena koja se postizala u pregovorima.

PŠENICA
Veći broj upita je zabeležen i na tržištu merkantilne pšenice. Porast cene ove merkantile na svetskim berzama se odrazio i na naše tržište, te se danas pšenica SRPS kvaliteta oglašavala na cenu od 36.50 din/kg + PDV. Pšenice sa većim sadržajem proteina, 12 i 13 su danas imale oglašene cene od 37, odnosno 39 din/kg + PDV.

SUNCOKRET

Za danas smo imali raspon oglašenih cena za suncokret u ponudi 66-67 din/kg+PDV. Postizani su i dogovori za neke manje količine u rasponu cena 66.2-66.67 din/kg+PDV. Evidentan je pad interesovanja oko nabavke suncokreta i pokušaj kupaca da obore cene u pregovorima.

SOJA ZRNO

Loši vremenski uslovi usporili su dalja dešavanja oko sojinog zrna. Slaba je ponuda i novog i starog roda sojinog zrna na terenu. Ponuđači u ovom momentu nisu zadovoljni ni nivoima cena, a i slabe su nabavke.