Osvrt na tržište za 22.12.2022.-komponente za stočnu hranu

SOJINA SAČMA 

Danas na domaćem tržištu Srbije aktivnija ponuda sojine sačme, nivo oglašene ponude  se kreće u intervalu cena od 71-74din/kg+PDV za 44% proteina na paritetima Vrbas, Veliko Gradište, Šida, Obrenovca,  konkretnih dogovora za manje količine je bilo od 71-72din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Dominira  operativna ponuda suncokretove sačme danas na domaćem tržištu u odnosu na tražnju. Interval cena ponude kreće se od 33.5-35din/kg+PDV, malo je interesovanja i upita kupaca danas.