Osvrt na tržište za 22.12.2022.-mineralno đubrivo

Oglašene cene za Ureu Rusku 25/1 bile su na nivou cena 740-745 e/t+PDV. An Rusija 25/1 je bila u rasponu cena 730-740 e/t+PDV, a Kan Mađarski 25/1 u rasponu cena 715-720 e/t+PDV. Iako interesovanje postoji od strane naših saradnika, još uvek nema konkretnijih dogovora.