Osvrt na tržište za 23.01.2020. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Potražnja za kukuruzom na terenu je i dalje velika. Merkantilni kukuruz je danas, kako nam javljaju saradnici, trgovan po ceni od 15,9-16 din/kg+PDV, a kukuruz sa vlagom do 16% je trgovan po ceni od 15,7 din/kg+PDV. Cena kukuruza za CPT luka, kako saznajemo, ide i do 16,4 din/kg+PDV.

PŠENICA

Na tržištu pšenice nema bitnijih promena u odnosu na prethodni dan. Potražnja za stočnom pšenicom je i dalje aktuelna, a proizvođači bi trebalo da iskoriste momenat potražnje i dobre cene za plasman svoje robe.

SOJA ZRNO

Soja zrno se i dalje traži. Pariteti koji su aktuelni su Južni Banat i Južna Bačka. Ponuđaći i dalje suzdržani oko ponuda. Kako saznajemo sa terena cena od 39 din/kg+PDV je već prošla u trgovanju. Svakako čeka se dalji rast cene.