Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom

KUKURUZ

Ponude kukuruza su na nivou prošlonedeljnih, cene u ponudi za prirodno suv kukuruz od 17.5-17.7din/kg+PDV, za veštački suv kukuruz od 17.6-18din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje od 17.6-17.7din/kg+PDV i za prirodno suv i za veštački suv kukuruz. Što se tiče izvozničkih firmi cena za fca luka je od 17.5-17.8din/kg+PDV, kako za prirodno suv kukuruz do 14% vlage, tako i za veštački suv kukuruz.

PŠENICA

Danas je prijavljeno trgovanje pšenicom od 18din/kg+PDV za pšenicu kvaliteta 12.6%proteina,što je najjača cena u poslednjih nekoliko nedelja. Ostale ponude su u rasponu cena od 17.5-17.6 din/kg+PDV za SRPS kvalitet, i 17.6-18din/kg+PDV za pšenicu min.12%proteina. Potražnja za pšenicom je i dalje prisutna, ali se sve češće postavlja pitanje novog roda i cene u žetvi.

SOJA ZRNO

Početak nedelje obeležile su ponude soje zrno po višoj ceni, 46din/kg+PDV. Ponuđači tokom ove nedelje, očekuju više cene zrna soje. Trgovanja danas, nismo beležili.

JEČAM

Početak nedelje, poprilično miran po pitanju ječma. Ponuđači čekaju da vide šta će se dešavati sa ponudom, cenom, pa će i svoje ponude uskladiti uslovima na tržištu. Tražnje ječma su smanjene, po 25t po paritetu.

SAČME

Danas ponude za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej i Vrbas po ceni od 47din/kg+PDV, danas smo imali i prijavljenu realizaciju sa terena za sojinu sačmu Bečej po ceni od 47din/kg+PDV. Ponuda za uvoznu sačmu rinfuz indijsku sa procentom proteina od 47-47.5 danas se kretala po ceni od 49din/kg+PDV. U toku dana imali smo i ponudu za uvoznu sačmu nemačku rinfuz po ceni od 47din/kg+PDV.

Danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu domaću rinfuz Dijamant po ceni od 18-19.5din/kg+PDV. Danas je potražnja za suncokretovom sačmom manja u odnosu na prošlu nedelju. Ponuđači su i dalje neodlučni kada se radi o ponudi sačme, očekuju rast cene pa  u prodaju za sada mogu da puste po vozilo-dva robe.

STOKA

Za prvi radni dan ove nedelje ponuđena cena za tovne svinje mini farma je 155din/kg+PDV. Bikovi simentalci se nude u rasponu od 230-240din/kg+PDV, dok se holštajni nude po ceni od 208.5din/kg+PDV.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je jedan pravilnik i dve uredbe:

- PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO.

- UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA.

- UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2018. GODINU.

Pokrajinski sekretarijat za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs:

- Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini.

Sve subvencije i regulative možete pogledati na www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi